preloader

Kredyt inwestycyjny

Warstwa 68 (1)

Dla kogo jest kredyt inwestycyjny?

Potrzebujesz finansowego dopalacza, dzięki któremu za kilka tygodni zwiększy się dochód Twojego biznesu? 

Jeśli plany związane z przyszłością Twojej firmy wymagają dużych kwot, wówczas kredyt inwestycyjny wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Jako zabezpieczenie wystarczy wkład własny w wysokości do 30 procent kosztów planowanej inwestycji. 

Ponieważ znamy się na biznesie i jednocześnie mamy świetne rozeznanie w ofertach produktów finansowych, oferujemy rozwiązania stosowne wyłącznie do Twojej sytuacji. Co ważne – w przypadku spłaty kredytów długoterminowych, w większości ofert możliwa jest okresowa karencja na spłacie rat.

Skontaktuj się z nami