preloader

Faktoring

53607642_l_normal_none

Ile środków mogę otrzymać?

Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie płynności finansowej w następstwie schematu transakcji trójstronnej, w której udział bierze strona finansująca (faktor), klient faktora (faktorant) oraz odbiorcy (dłużnicy). Faktoring jest wygodnym rozwiązaniem gdy Twoja firma potrzebuje środków na bieżące działania, a oczekiwanie na zapłacenie już wystawionej faktury może zgodnie z ustaleniami jeszcze trochę potrwać. 

Na podstawie elektronicznego zestawienia faktur Twoja firma otrzyma zaliczkę w wysokości do 90 procent wartości brutto wystawionej faktury. 

Resztę wypłacamy natychmiast po spłaceniu faktury przez dłużnika. Oferujemy przy tym dwa rodzaje faktoringu: 

  • niepełny, czyli bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika 
  • pełny, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności

Skontaktuj się z nami