preloader

Najważniejsze trendy w bankowości – analiza na rok 2023

Accenture to znane wszystkim finansistom przedsiębiorstwo, wyspecjalizowane w doradztwie biznesowym. Poza tą dziedziną, działalność Accenture to także strategie marketingowe i medialne, doradztwo technologiczne (chmury i cyberbezpieczeństwo) jak również strategie transformacji istniejących modeli biznesowych. Ostatnie zmiany na rynku finansów będą mieć długofalowe konsekwencje, przedstawiamy więc określone przez analityków Accenture trendy jakie w roku 2023 zmieniają oblicze bankowości.

Co się zmieniło w sektorze finansów?

Ostatnie 17 lat upłynęło w sektorze bankowym pod znakiem niskich stóp procentowych. Utrwaliło to pewne modele biznesowe i związane z nimi stereotypy postrzegania niektórych dziedzin branży. Do tych ostatnich należy na przykład przekonanie, że depozyty napędzają akcje kredytowe i opłacalność kredytów inwestycyjnych, innym stereotypem były schematy zarządzania ryzykiem kapitałowym. Ponieważ przez niemal dwie dekady niskie stopy procentowe należały do wskaźników łatwości pozyskiwania środków np. kredytów hipotecznych, banki koncentrowały się na produktach finansowych generujących dochody z prowizji i opłat. Obecny powrót dodatnich stóp procentowych oznacza dla bankowości poszukiwanie nowych możliwości rozwoju oraz zmiany, pozwalające na utrzymanie konkurencyjności ofert. Według analityków firmy Accenture rozpoczęta już transformacja sektora bankowego będzie przebiegać zgodnie z dziesięcioma głównymi trendami. Oto one:

131432520_m_normal_none-min

1. Wzrost stóp procentowych spowoduje unowocześnienie i personalizację produktów

Chcąc pozyskać klientów bankowcy będą się koncentrować na ich unikalnych potrzebach. Główną innowacyjnością będzie zmiana formy ofert w kierunku zintegrowanego i spersonalizowanego zestawu usług, dostosowanego do konkretnych sytuacji oraz potrzeb klientów.

2. Powrót znaczenia placówek bankowych

Utrzymanie bliskich relacji z klientami wymaga bezpośredniej interakcji. Według ostatnich badań statystycznych przeważająca większość transakcji bankowych odbywała się na urządzeniach mobilnych, a zaledwie 3% kontaktów z bankiem miało charakter osobisty. Zmiany modelu biznesowego spowodują renesans placówek bankowych, ponieważ przy wprowadzaniu nowych produktów finansowych najbardziej preferowanym rozwiązaniem będą spotkania twarzą w twarz.

3. Ekspansja bankowości w wirtualnym świecie

Przeniesienie części interakcji do metaverse – lub spolszczając, do metawersum, czyli świata wirtualnego – ma być w nadchodzących latach jednym z najważniejszych procesów transformacji bankowości. Postęp technologiczny pozwoli bankom na interakcję w środowisku wirtualnym zarówno z klientami, jak i z pracownikami. Oczywiście, finansiści liczą się z ryzykiem pułapek prawnych i zmian wskaźników reputacji swoich instytucji, aczkolwiek jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem to akurat banki mają w tej dziedzinie spore doświadczenie.

4. Dbałość o talenty

W ostatnich latach wiele banków ograniczało engagement, a równolegle wzrastał średni koszt zatrudnienia. Z czasem pracownicy stali się bardziej skłonni do poszukiwania nowych możliwości zarobku i do zmiany pracy, jednocześnie zwiększając swoje wymagania. Przemiany w środowisku pracy wymuszają zmianę sposobu myślenia i nowe podejście do pracownika, w tym lepszą koordynację strategii biznesowej z metodami zarządzania dysponowanymi talentami.

5. Akceptacja ryzyka jako metoda utrzymania relacji z klientem

Koncentracja na egzekwowaniu rat kredytowych kredytów ratalnych to już przeszłość – uwaga instytucji finansowych zostaje przeniesiona na szanse pomocy klientowi w rozwiązywaniu jego problemów. Jest to sposób na wyprzedzenie konkurencji, oparty na idei minimalizowania strat połączonego z jednoczesnym wzmacnianiem relacji z klientami, cennymi dla banku pomimo swojego trudnego położenia. Mówiąc inaczej, relacje z klientami staną się bardziej biznesowe ponieważ instytucjom finansowym będzie zależeć na długofalowych kontaktach, zamiast na szybkim pozyskiwaniu kapitału.

6. Dane jako wartość

Ten trend ma znaczenie technologiczne. Podstawy działalności bankowej zostaną zreformowane przez zmianę perspektywy traktowania danych. W jaki sposób? Danych bankom nie brakuje, nie dysponują one jednak wystarczającą ilością narzędzi do ich przetwarzania. Wraz z rozrostem i ewolucją sektora związanego z obrotem i przerobem danych pojawią się nowe specjalności oraz zapewne nowe produkty finansowe.

7. Spadek znaczenia fintechów

Epoka dominacji banków cyfrowych i gwałtownej ekspansji technologii finansowych, określanych mianem fintech, powoli się kończy. Branża ta ma oczywiście wciąż swój udział w rynku finansowym, ale układ sił zmienia się na korzyć banków tradycyjnych – rzecz jasna pod warunkiem, że konwencjonalne instytucje finansowe dorównają systemom fintech pod względem obsługi klienta, dostarczania wartości i doświadczenia. Aby to osiągnąć, banki muszą zakupić, lub opracować nowe technologie, dzięki którym będą w stanie wejść na nowe rynki i poszerzyć ofertę.

8. Realność zrównoważonego rozwoju

Również banki odczuwają narastającą presję przemian związanych z zagrożeniami klimatycznymi. Jako instytucje mające realny wpływ na metamorfozy systemowe, choćby z perspektywy stymulacji poszczególnych dziedzin ekonomii, są wskazywane jako podmioty zobowiązane do wkładu w dziedziny oszczędności energetycznej i odgrywania konkretnej roli w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Oczekuje się od banków nie tylko działań ukierunkowanych na zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, lecz również wspierania w tej dziedzinie swoich klientów.

9. Klient w perspektywie life-stylowej

Do tej pory zrozumienie potrzeb klientów dotyczyło głownie takich aktywności jak np. podróże. Rozwój technologii pozwolił wyjść im naprzeciw, zapewniając komfort korzystania z usług bankowych praktycznie w dowolnym miejscu naszej planety. Takie podejście zostało znacznie wzmocnione w czasie pandemii, jednak w chwili obecnej poszukuje się dróg związanych z koncentracją na innych aspektach życia, nie tylko podróżach.

10. Modernizacja systemów wewnętrznych

Tak jak system operacyjny pozostaje w ścisłym związku z architekturą komputera, tak relacje z klientami w dużej mierze zależały od kondycji podstawowych systemów przetwarzania oraz związanej z nimi organizacji procedur. Bieżący rok jest uznawany przez większą część sektora bankowego za ostatni moment na modernizację systemów przetwarzania i na zmiany związane z oparciem na sztucznej inteligencji i chmurach danych. Podstawowe systemy przetwarzania danych w większości instytucji finansowych mają po 30-40 lat. W chwili obecnej ponad 60 procent banków jest w trakcie metamorfozy systemów zarządzania danymi i przetwarzania informacji w chmury, albo właśnie się do tego przygotowuje.

Skontaktuj się z nami